Ahtapot

Ahtapot

Temel Bilgiler Ahtapot, kafadanbacaklı bir yumuşakçadır ve dünyanın tüm denizlerinde bulunur. Dipte, 150 metre-ye ulaşan derinliklerde yaşar. Doğal yaşam alanı, kum, çamur ve kayalıklardır. 130 santimetre boya ve 10 kilo ağırlığa ulaşabilir. 1,5 yıl yaşar ve...
Pembe Somon

Pembe Somon

Temel Bilgiler Pembe somon (veya kambur somon) Kuzey Pasifik’te Japonya’nın kıyılarından Kaliforniya ve Ark-tik’e kadar olan bölgede yaşar. 250 metre derinlikteki nehir ve kıyı bölgeleri tercih eder. Bu somon 76 santimetre boya ve üç kilo ağırlığa ulaşabilir. Üç yıl...
Atlantik somonu

Atlantik somonu

Temel bilgiler Atlantik Somonu Kuzey Atlantik’te ve Kuzey Atlantik’e akan nehirlerde bulunur. Balık çiftçiliğinin dü-nya çapındaki en önemli türlerden biridir. Güney Amerika ve Yeni Zelanda’da ithal edilir. 150 santi-metreye kadar büyür (ortalama boyu 40...
Atlantik levreği

Atlantik levreği

Biyoloji Okyanus levreği veya kızıl levrek diye de bilinen kırmızı balık, 1000 metreye ulaşan derinliklerde, Kuzey Atlantik’te (Kuzey Avrupa’dan Amerika’ya, Grönland’dan İzlanda’ya) bulunur. Alışılmadık bir biçimde yavaş büyüyen bu balık 50 yaşına kadar yaşar. Tür,...
Alaska mezgiti

Alaska mezgiti

Temel Bilgiler Alaska mezgiti (aynı zamanda Alaska kömür balığı diye de bilinir) orta derinliklerde yaşayan bir ba-lıktır ve Kuzey Pasifik’in her yerine dağılmış olsa da yoğun bir şekilde Doğu Bering Denizi’nde bulu-nur. 90 santimetre uzunluğa ve 4 kilo ağırlığa...