Berlam

Merluccius spp. Kap berlamı Arjantin berlamı Senegal Berlamı

  • Güneybatı Pasifik FAO 47: Güney Afrika, Namibia
   Trol, paragat
  • FAO 41 Arjantin, Uruguay, Patagonya sığlığı
   Trol
  • FAO 34 Orta batı
   Trol

  Biyoloji
  Berlamlar (Merluccius spp.) Atlantik, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Pasifik, Güney Amerika ve Güney Afrika’nın birçok bölgesinde, 1000 metreye ulaşan derinliklerde yaşar. Boyları 1,4 metreye, ağırlıkla-rıysa 15 kiloya erişebilir. Berlamlar yavaş büyüyüp geç olgunlaştıkları için aşırı avlanma onları tehdit eder. Sadece 20 yıl yaşarlar.
  Rezerv durumu
  Sadece Avrupa berlamlarının (M. Merluccius) kuzeydeki rezervleri ve Yeni Zelanda’daki güney ber-lamlarının (M. australis) rezervleri iyi durumda ve canlı yoğunluğu bilimsel hedefleri aşmış durumda. Dünya çapındaki tüm diğer rezervler Akdeniz, Şili (M. australis ve M. gayi), Peru (M. gayi), Arjantin (M. hubbsi) veya Güney Afrika’da (M. capensis ve M. paradoxus) önerilen limitlerin altında, ve aşırı avlanmaya maruz kalmış durumda olduğundan yeniden canlanma şansları çok az.
  Ekolojik etkileri
  Berlamlar, dip trolleri ve karışık balıkçılık yöntemleriyle avlanır. Bu durum tesadüfi avcılık sonucu atılan balık sayısını oldukça arttırır (neredeyse avlanan balıkların üçte biri ). Birçok köpekbalığı ve vatoz türüyle beraber çok sayıda deniz memelisi, deniz kuşu ve deniz kaplumbağası da balıkçılık araçlarıyüzünden tesadüfi avcılığa kurban gidiyor. . Bu araçlar aynı zamanda deniz yatağını da yok ediyor. Galsama ağlarıyla dip çaparisinin denizin dibine kötü bir etkisi olmasa da deniz kuşları ve deniz memelilerini hapsedebiliyor.
  Yönetim
  Küresel berlam rezervlerinin yönetimi kısmen başarılıdır. Güney Amerika’daki ulusal yönetim sis-temleri, rezervleri eski haline getiremedi. Balık endüstrisi, Cape berlamını korumak için gelişmiş ka-raya çıkış istatistikleri ve kontrol yöntemleriyle kayda değer çalışmalarda bulundu. Yine de yönetim, yakalama ve geri bırakma düzenlemelerine ve de bilimsel önerilere yer vermediği için son yıllarda çok yüksek miktarda sürdürülemez avlanma gerçekleşmiştir. Moritanya ile Avrupa Birliği arasındaki Balıkçılık Ortaklık Anlaşması’nın yönetimsel sonuçları iyileştirmesi bekleniyor.
  Sertifikasyon
  MSC-sertifikalı balıkçılıkta, balık rezervlerinin sürdürülebilir bir seviyede kalması için avlanma için sınırlar konulmalıdır. Eğer rezervler sürdürülebilir seviyenin altındaysa, avlanılacak miktar balık rezervlerinin eski haline gelene kadar azaltılmalıdır. Başka türlerin tesadüfi avcılık sonucu yakalan-maları en düşük seviyeye indirilmeli ve denizel yaşam alanları korunmalıdır. Yakından incelenen katılımcı balıkçılığın avlanma bilgileri bilimsel araştırmalar için açıklanmalıdır.
  Biz ne yapabiliriz?
  Aşırı avcılık sadece denizleri değil, çoğu gelişen ülkede yaşayan 800 milyon insanın geçim kayna-ğını da tehdit ediyor. Bu insanların geçim kaynağı çoğunlukla balık ve deniz ürünlerinin yakalanma-sı, işlenmesi ve satılmasına dayanıyor.
  Çevre dostu balıkçılık ve kaynaklardan gelen ürünleri satın alarak tüketiminizin sonuçlarından etki-lenen insanlara destek verebilirsiniz. Sürdürülebilir balıkçılık hepimiz için iyidir: www.fishforward.eu/