WWF’İN ÖNERİLERİ

Hangi balıkları tercih etmeniz gerektiği konusunda fikir edinmek için aşağı inin.

WWF’in renk kodları trafik ışıklarına benzer bir uyarı sistemi. Yeşilse geç, sarıda dikkatli ol, kırmızıysa dur. Renk kodları halka açık bilimsel verilere dayanıyor ve balıkçılığın belirli türlerin stoklarına ama tümüyle çevreye etkisini dikkate alıyor. Aynı zamanda yasalara uyulup uyulmadığını, yasaların etkili olup olmadığını hesaba katıyor. Bu renk kodları doğru tercih yapmanıza yardım ediyor!