Berlam

Berlam

Biyoloji Berlamlar (Merluccius spp.) Atlantik, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Pasifik, Güney Amerika ve Güney Afrika’nın birçok bölgesinde, 1000 metreye ulaşan derinliklerde yaşar. Boyları 1,4 metreye, ağırlıkla-rıysa 15 kiloya erişebilir. Berlamlar yavaş büyüyüp geç...
Ahtapot

Ahtapot

Temel Bilgiler Ahtapot, kafadanbacaklı bir yumuşakçadır ve dünyanın tüm denizlerinde bulunur. Dipte, 150 metre-ye ulaşan derinliklerde yaşar. Doğal yaşam alanı, kum, çamur ve kayalıklardır. 130 santimetre boya ve 10 kilo ağırlığa ulaşabilir. 1,5 yıl yaşar ve...
Pembe Somon

Pembe Somon

Temel Bilgiler Pembe somon (veya kambur somon) Kuzey Pasifik’te Japonya’nın kıyılarından Kaliforniya ve Ark-tik’e kadar olan bölgede yaşar. 250 metre derinlikteki nehir ve kıyı bölgeleri tercih eder. Bu somon 76 santimetre boya ve üç kilo ağırlığa ulaşabilir. Üç yıl...
Atlantik somonu

Atlantik somonu

Temel bilgiler Atlantik Somonu Kuzey Atlantik’te ve Kuzey Atlantik’e akan nehirlerde bulunur. Balık çiftçiliğinin dü-nya çapındaki en önemli türlerden biridir. Güney Amerika ve Yeni Zelanda’da ithal edilir. 150 santi-metreye kadar büyür (ortalama boyu 40...