Alaska mezgiti

Alaska mezgiti

Temel Bilgiler Alaska mezgiti (aynı zamanda Alaska kömür balığı diye de bilinir) orta derinliklerde yaşayan bir ba-lıktır ve Kuzey Pasifik’in her yerine dağılmış olsa da yoğun bir şekilde Doğu Bering Denizi’nde bulu-nur. 90 santimetre uzunluğa ve 4 kilo ağırlığa...
Humbolt kalamarı

Humbolt kalamarı

Temel Bilgiler Humbolt kalamarı Doğu Pasifik’te yaşar ve Kuzey ile Güney Amerika kıyılarında bulunur. Ortalama boyu 80 santimetre olmasına rağmen dört metreye kadar büyüyebilir; bu nedenle dev kalamar diye de bilinir. Pelajik bir türdür, 0 ila 1200 metre arasındaki...
Atlantik morinası

Atlantik morinası

Temel Bilgiler Atlantik morinası dipte beslenen bir balık ve Kuzey Atlantik boyunca görülebilir. Boyu 200 santimet-reye kadar çıkabilir (ortalama 100 santimetre), ağırlığı 96 kiloya ulaşabilir. Ömrü 25 yıldır. Diğer balıkları, ahtapot ve kabukluları yer. Kuzeydoğu...
Humbolt kalamarı

Arjantin kalamarı

Biyoloji Mürekkep balıkları veya sübyeler kafadanbacaklı yumuşakçalardır. Pazarda birçok türü bulunur; sübye cinsleri veya Loligo, İllex argentinus ve ahtapot (Octopus vulgaris ve Octopus membrana-ceus) gibi. Mürekkep balıklarının karışık bir hayat tarzı vardır. Hızlı...
Berlam

Berlam

Biyoloji Berlamlar (Merluccius spp.) Atlantik, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Pasifik, Güney Amerika ve Güney Afrika’nın birçok bölgesinde, 1000 metreye ulaşan derinliklerde yaşar. Boyları 1,4 metreye, ağırlıkla-rıysa 15 kiloya erişebilir. Berlamlar yavaş büyüyüp geç...