Pembe Somon

Pembe Somon

Temel Bilgiler Pembe somon (veya kambur somon) Kuzey Pasifik’te Japonya’nın kıyılarından Kaliforniya ve Ark-tik’e kadar olan bölgede yaşar. 250 metre derinlikteki nehir ve kıyı bölgeleri tercih eder. Bu somon 76 santimetre boya ve üç kilo ağırlığa ulaşabilir. Üç yıl...
Atlantik somonu

Atlantik somonu

Temel bilgiler Atlantik Somonu Kuzey Atlantik’te ve Kuzey Atlantik’e akan nehirlerde bulunur. Balık çiftçiliğinin dü-nya çapındaki en önemli türlerden biridir. Güney Amerika ve Yeni Zelanda’da ithal edilir. 150 santi-metreye kadar büyür (ortalama boyu 40...
Indopasifik sübyesi

Indopasifik sübyesi

Temel Bilgiler Indopasifik sübyesi Doğu Afrika kıyılarından Avusturalya ve Japon Denizi’ne kadar olan bölgede bulunur. Dipten beslenir ve 0 ila 130 metre derinlikte yaşar. Mürekkep balığı 43 santimetreye ve beş kiloya ulaşır. Indopasifik sübyesi popülasyonunun boyutu...
Alaska mezgiti

Alaska mezgiti

Temel Bilgiler Alaska mezgiti (aynı zamanda Alaska kömür balığı diye de bilinir) orta derinliklerde yaşayan bir ba-lıktır ve Kuzey Pasifik’in her yerine dağılmış olsa da yoğun bir şekilde Doğu Bering Denizi’nde bulu-nur. 90 santimetre uzunluğa ve 4 kilo ağırlığa...
Humbolt kalamarı

Humbolt kalamarı

Temel Bilgiler Humbolt kalamarı Doğu Pasifik’te yaşar ve Kuzey ile Güney Amerika kıyılarında bulunur. Ortalama boyu 80 santimetre olmasına rağmen dört metreye kadar büyüyebilir; bu nedenle dev kalamar diye de bilinir. Pelajik bir türdür, 0 ila 1200 metre arasındaki...