Atlantik morinası

Atlantik morinası

Temel Bilgiler Atlantik morinası dipte beslenen bir balık ve Kuzey Atlantik boyunca görülebilir. Boyu 200 santimet-reye kadar çıkabilir (ortalama 100 santimetre), ağırlığı 96 kiloya ulaşabilir. Ömrü 25 yıldır. Diğer balıkları, ahtapot ve kabukluları yer. Kuzeydoğu...
Arjantin kalamarı

Arjantin kalamarı

Biyoloji Mürekkep balıkları veya sübyeler kafadanbacaklı yumuşakçalardır. Pazarda birçok türü bulunur; sübye cinsleri veya Loligo, İllex argentinus ve ahtapot (Octopus vulgaris ve Octopus membrana-ceus) gibi. Mürekkep balıklarının karışık bir hayat tarzı vardır. Hızlı...
Berlam

Berlam

Biyoloji Berlamlar (Merluccius spp.) Atlantik, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Pasifik, Güney Amerika ve Güney Afrika’nın birçok bölgesinde, 1000 metreye ulaşan derinliklerde yaşar. Boyları 1,4 metreye, ağırlıkla-rıysa 15 kiloya erişebilir. Berlamlar yavaş büyüyüp geç...
Ahtapot

Ahtapot

Temel Bilgiler Ahtapot, kafadanbacaklı bir yumuşakçadır ve dünyanın tüm denizlerinde bulunur. Dipte, 150 metre-ye ulaşan derinliklerde yaşar. Doğal yaşam alanı, kum, çamur ve kayalıklardır. 130 santimetre boya ve 10 kilo ağırlığa ulaşabilir. 1,5 yıl yaşar ve...
Pembe Somon

Pembe Somon

Temel Bilgiler Pembe somon (veya kambur somon) Kuzey Pasifik’te Japonya’nın kıyılarından Kaliforniya ve Ark-tik’e kadar olan bölgede yaşar. 250 metre derinlikteki nehir ve kıyı bölgeleri tercih eder. Bu somon 76 santimetre boya ve üç kilo ağırlığa ulaşabilir. Üç yıl...