Arjantin kalamarı

Illex argentinus

  • Güneybatı Atlantik FAO 41
   Dip trolu
  • Güneybatı Atlantik FAO 41
   Trol

  Biyoloji
  Mürekkep balıkları veya sübyeler kafadanbacaklı yumuşakçalardır. Pazarda birçok türü bulunur; sübye cinsleri veya Loligo, İllex argentinus ve ahtapot (Octopus vulgaris ve Octopus membrana-ceus) gibi. Mürekkep balıklarının karışık bir hayat tarzı vardır. Hızlı bir şekilde olgunlaşan balığın birçok türünün büyüme, üreme alanı ve hatta üreme süreleri değişiklik gösterir.
  Rezerv durumu
  Çeşitli yaşam alanları, hızlı gelişimleri ve yeni çevresel faktörlere hızlı bir şekilde uyum sağlayabil-meleri nedeniyle balıkçılığın mürekkep balıkları üzerindeki etkilerini anlamak ve rezervlerde sürdü-rülebilir avcılığın nasıl yapılacağını belirlemek zordur.
  Ekolojik etkileri
  Çoğu mürekkep balığı oltayla veya açık deniz trol ağlarıyla avlanır. Bu durum, çok miktarda tesadüfi avlanan balığa sebep olan ve deniz yatağını yok eden dip trol avcılığıyla karşılaştırıldığında, denizel yaşam alanlarına daha az hasar verir. Bununla birlikte geleneksel tuzaklar, zıpkın veya sepetle av-lanma en sürdürülebilir yöntemlerdir.
  Yönetim
  İyi yönetilen rezervler arasında Falkland Adaları’nın çevresindeki mürekkep balığı rezervleri tektir. Çoğu yönetim bölgesi bilgi eksikliği nedeniyle ‘etkisiz’ olarak sınıflandırılır.
  Biz ne yapabiliriz?
  Aşırı avcılık sadece denizleri değil, çoğu gelişen ülkede yaşayan 800 milyon insanın geçim kayna-ğını da tehdit ediyor. Bu insanların geçim kaynağı çoğunlukla balık ve deniz ürünlerinin yakalanma-sı, işlenmesi ve satılmasına dayanıyor.
  Çevre dostu balıkçılık ve kaynaklardan gelen ürünleri satın alarak tüketiminizin sonuçlarından etki-lenen insanlara destek verebilirsiniz. Sürdürülebilir balıkçılık hepimiz için iyidir: www.fishforward.eu